Šablony

START – šablona je vlastně plán jádra kytary.

například na tvrdé, 3 mm silné desce, v měřítku 1:1 .  Její účel je znázornit uspořádání jednotlivých konstrukčních prvků kytary, s možností přímého odměřování od kontrolních bodů.

Na obrázku dole je START – šablona pro Tele-typ kytary. Pro začátečníka se vyplatí, jako cvičení v přesnosti, zhotovit si všechny tři nejvíce používané délky menzur (648;629;635 mm) jako START-šablony. Pomocí nich lze např.rychle zjistit, zda náhradní krk pasuje ke stávajícímu korpusu a jeho loži krku.

Jak, kde a co se s tím dá dělat?

Yitars - START-Schablone

Na START-šabloně vidíme čtyři praporky s písmeny A,C,D a B na 1,5 mm jehlách. Ty praporky jsou tam pouze proto, aby zvýraznily polohy kontrolních bodů. Ty jehly, nebo hřebíčky mají důležitou úlohu:

Při vyřezávání detailních šablon musíme stále kontrolovat postup a srovnávat s plánem na START-šabloně. Jehly nám pomáhají fixovat stejnojmenné kontrolní body a práce je rychlejší, jistější a přesnější.

Kontrolní bod >A< označujeme jako NULOVY BOD. Leží přesně na „křižovatce“ podélné osy kytary s menzurovou linií.

Kontrolní bod >B< udává polohu ořechu, přesněji řečeno jeho přední hrany. Úsečka AB odpovídá menzuře (bez kompenzace!).

Kontrolní bod >C< leží na podélné ose v místě, kde končí krk a začíná lože krku v korpusu.(Hmatník nemusí, ale může přesahovat!)

Kontrolní bod >D< půlí délku menzury a odpovídá 12. pražci (oktávě).


Yitars - Hals-Schablone

 

Šablona krku (kontrola)

Na bílé START-šabloně leží světle hnědá šablona krku, fixovaná v kontrolních bodech >D< a >B<. Dírka kontrolního bodu C musí být jako půlměsíc zakrytá.

U krku s 21 pražci se podélné hrany krku kryjí s hranami hmatníku. Pro 22-pražcový krk je hmatník o několik milimetrů delší (převis). Krk a jeho lože jsou pro obě varianty stejné.

Hlava může samozřejmě mít jakýkoliv jiný vhodný tvar.


Yitars - Korpus-Schablonen

Vzájemné spojení

Na bílé START-šabloně leží šablona korpusu a chrániče spojené se šablonou krku. Nad nimi (částečně překryta) je vidět i šablona krku v bočním řezu. Dole je položena šablona pro profily krku na třech polohách, 1., 7. a 14. pražec.

Dvojdílná šablona korpusu se po vyříznutí obrysu a začištění sklíží a její kontrolní bod >A< leží potom přesně na průsečíku menzurové linie a spáry sklížení, tedy podélné osy kytary. Samozřejmě ji lze vyrobit z jednoho kusu, ale dělená se lehčeji opracovává.