Novinky

Korpus v pavucine

Korpus v polarních souřadnicích

V pavučině polárních souřadnic můžeme obrysy různých kytar měřit nebo porovnávat mnohem přehledněji. Zde potřebujeme pro každy jednotlivý bod zadávat vlastně jen jednu souřadnicovou hodnotu. Tu druhou hodnotu pro velikost úhlu máme předem danou hvězdicovým rastrem. V kartézském rastru by to také bylo možné, ale mnohem méně názorné. V Detailu to vypadá takto.