Mapa elektrické kytary

Kytarový navigátor

Často se mi stává, že při porovnáváni tvaru různých kytar, nevidím hned, v čem leží jejich zásadní rozdílnost. Například:

-   bych chtěl přesně vědět, zda polohy jejich snímačů leží ve stejných odstupech k menzuře

-   nebo třeba, o kolik mm jsou navzájem posunuty knoflíky potenciometrů,

-   nebo, kde by měla přesně být umístěna kobylka … atd

 
Jestliže dnes může být každý čtvereční metr povrchu Země přesně zaměřen, proč by něco takového nešlo použít i pro „krajinu”, resp. obrysy kytary?

Pro vintage kytarové puntičkáře by mohl takovýto navigační souřadnicový systém být užitečný k porovnávání všech důležitých pozic detailů na kytaře.

Amatér-kytarář by si mohl sestavit tabulky z vlastnoručně přeměřených proporcí a dát je k dispozici i dalším zájemcům. To bylo zatím často spojeno s nejednotností pohledu na nástroj..

I při konstruováni kytary v CAD programu by mohly tyto souřadnicové údaje práci podstatně ulehčit a zrychlit. Položíme-li na kytaru dvě kolmé souřadnicové osy X a Y, je to skoro jako rovník a Greenwich – nultý poledník na globusu

Ten kříž z vodorovné osy a menzurové čáry by mohl podvědomě dráždit ateisty !? Ne, klid. Zde jde pouze jen o geometrii!

Kde leží výchozí bod ?

Schema nahoře se hodí v prvni řadě pro kontury korpusu a proporce celé kytary. Pro hlavu, jako detail, je vhodnější, umístit výchozí bod vyjímečně uprostřed přední hrany ořechu (přip. nultého pražce).

 

Znázornění krku a polohy pražců by bylo sice také možné odměřovat od kobylky, ale obvykle a prakticky přehlednější je, vycházet od ořechu (nultého pražce) směrem doleva ke korpusu (+X, vyjímečně):

A u krku kytary potřebujeme navíc ještě třetí souřadnici, abychom znázornili jeho příčný profil. K tomu účelu by měl výchozí nulový bod ležet na podélné ose a na pomyslném povrchu hmatníku bez zaoblení (radiusu):

Schéma profilu krku bude s použitím polárních souřadnic přehlednější, při stejné poloze výchoziho bodu. K dostatečně přesnému zaměření kontur profilu krku uplně stačí 12 kroků s odstupem 15°. Kdo se tím časteji zabývá, může si zhotovit měřící přípravek, kterým se dají odebrat a přenášet  profily krku “vytoužené” kytary na rýsovaci papír nebo do CAD.

A když se mě někdo zeptá, kde přesně leží knoflík hlasitosti (volume) na mém Stratocasteru, odpovim (po letmém nahlédnutí do mé, zatím skromné databanky):  29,4 / -54,5    nebo zcela názorně:

X = plus 29,4 mm a  Y = minus 54,5 mm (od výchozího nulového bodu)

Namísto výkresu obrysu těla kytary, například typu PRS,

 

stačí tabulka souřadnic:

  X/Y horní část X/Y dolní část
1 -165,2 / ± 0 -164,8 / -30
2 -164 / 29,6 -160,4 /-59,6
3 -159,5 / 59,0 -151,5 / -87,6
4 -150,8 / 88,2 -137,5 /-114,5
5 -136,3 / 114,2 -117,0 / -136,9
6 -116,2 / 137,2 91,1 / -152,3
7 -91,0 / 153,2 -62,5 / -161,6
8 -62,2 / 162,0 -32,5 / -162,6
9 -32 / 162 ± 0 / -156,0
10 ± 0 / 156,3 27,5 / -145,2
11 27,3 / 144,2 53,7 /-132,1
12 53,7 / 129,0 79,2 / -114,0
13 79,5 / 113,5 107,0 / -102,1
14 107,6 / 102,5 136,3 / -102,5
15 137,0 / 99,5 164,2 / -112,9
16 166,0 / 104,8 192,5 / -122,3
17 194,2 / 114,8 202,0 / -122,5
18 223,0 / 123,7 211,0 / -120,5
19 253,0 / 123,4 218,8 / -114,9
20 268,2 / 117,8 223,8 / -107,2
21 274,1 / 114,0 222,6 / -97,8
22 278,8 / 109,2 216,0 / -91,2
23 282,0 /103,1 202,8 / -82,1
24 282,0 / 96,0 194,0 / -69,2
25 277,7 / 88,0 190,8 / -53,6
26 262,5 / 86,2 190,6 / -42,7
27 247,3 / 84,2 190,8 / -27,9
28 232,8 / 78,0 190,8 / -30,7
29 221,0 / 69,3 190,6 / -15
30 210,8 / 57,0 191,8 / 0
31 203,0 / 43,8  
32 198,0 / 28,4  
33 191,8 / 0  
CUTAWAY (ukos)   189 / -30,5
    176,3 / -41,7
    168,2 / -57,4
    170,0 / -86,5
    191,5 / -103,9
    222,0 / -102,3
  Oprava + update 08.09.2010

Další polohy detailů

A Přepínač -87,0 / -51,6
B VOL-Pot 19,1 / -79,3
C TONE-Pot -62,1 / -105,8
D Pickup (kobylkový) X = 42,0
E Pickup (u krku) X = 145,5
F Konec krku (v loži) X = 169,4
G Ořech (přední hrana) X = 634
  oprava Y-souradnice TONE-Pot 8.09.2010

Korpus - Polarografie

V pavučině polárních souřadnic můžeme obrysy různých kytar měřit nebo porovnávat mnohem přehledněji. Zde potřebujeme pro každy jednotlivý bod zadávat vlastně jen jednu souřadnicovou hodnotu. Tu druhou hodnotu pro velikost úhlu máme předem danou hvězdicovým rastrem. V kartézském rastru by to také bylo možné, ale mnohem méně názorné. Podle potřeby můžeme bez problemu pomocí vzorců převádět:

X = poloměr .  cos (úhel°);

Y  = poloměr .  sin (úhel°)

Kdo myslí, že polarografie je něco úplně jiného, má samozřejmě pravdu. Ano, je to elektrochemická analytická metoda se rtutovou kapkovou elektrodou. Za to dostal dokonce Prof. Heyrovský Nobelovu cenu. Na tak vysoké ocenění mého elaborátu nečekám.

 

Radar Diagramm
In einem Spinnennetz kann man verschiedene Korpuskonturen viel einfacher vermessen oder vergleichen.

Tabulka: Poloměr / Uhel

úhel [°] Vzdálenost od nul. bodu [mm] úhel [°] Vzdálenost od nul. bodu [mm]
0° / 360° 194,9 190° 167,4
199,8 200° 171,0
10° 210,5 210° 175,0
15° 217,8 220° 179,0
20° 300,2 230° 180,0
25° 287,2 240° 177,2
30° 238,0 250° 172,6
35° 174,1 260° 164,7
40° 156,0 270° 156,0
45° 146,5 280° 148,3
50° 141,3 290° 143,4
60° 137,9 300° 139,4
70° 140,8 310° 140,9
80° 147,3 320° 156,9
90° 156,3 325° 192,0
100° 164,2 330° 242,1
110° 172,8 335° 247,3
120° 178,0 340° 207,3
130° 179,8 345° 197,3
140° 177,7 350° 193,6
150° 174,6 355° 191,3
160° 169,9 360°/0° 191,8
170° 166,6    
180° 165,2    
======= ======= ======= =======
Detaily polar:   Detaily kartez:  
17,5° 231,8 X= 221,1 Y= 69,7
17,6° 289,5 X= 275,9 Y= 87,5
18,8° 259,6 X= 245,8 Y= 83,7
32° 199,7 X= 169,4 Y= 105,8
328° 231,7 X= 196,5 Y= -122,8
337,5° 225,7 X= 208,5 Y= -86,4

PRS je chráněná značka Paul Reed Smith Guitars USA. Zde se jedná výhradně o privátní stránky, bez obchodní nabídky.