Návod - Menzura 629

Návod ke zhotovení START-šablony kytary SG-typ s 22 pražci Menzura 629 mm

Zde budeme rýsovat stejně jako v předchozím návodu na "high density fibreboard", česky tenkou HDF desku. U truhláře ji dostanete i s uříznutím na míru asi za padesát korun.

Materiál, pokud možno jednostranně na bílo lakovaná  HDF deska o tlouštce 3 mm se mi velmi dobře osvědčila. Pro plán el. kytary stačí 77 cm dlouhá a 24 cm široká. Pro plán baskytary o něco delší. 

Jako hlavní rýsovací pero se hodí černý permanent s hrotem 0,4 mm. Některé čáry se pro odlišení kreslí třeba modrým permanentem. Chyby se neopravují gumováním. Tady je vhodným prostředkem líh, etanol nebo izopropylakohol. V žádném případě aceton apod

Podélnou osu a kolmice menzurové linie a linie ořechu nejdřív lehce podle pravítka naříznu skalpelem nebo ulamovacím nožem a rysku obtáhnu modrým permanentem.  

Tolik k „HDF-ware“.

Jako „software“ potřebujeme vedle základních znalostí o konstrukci kytar a baskytar ještě nemálo parametrů či rozměrů, které jsou pro vyvolenou kytaru nebo basu typické.

Kontrolní body a vzdálenosti v mm:

Kontrolní bod: A B C D
A 0 628,65 166 314,3
B 628,65 0 463 314,3
C 166 463 0 148,3
D 314,3 314,3 148,3 0
Vzdálenost od osy -- -- -- --
struna E6 26 17,8 23,5 21,6
struna E1 26 17,8 23,5 21,6
okraje hmatníku -- 21,5 28,3 26,2
konec těka u krku 253,5 375,5 87,8 60,5
konec těla u kolíku180 809 346 494,3  

To znamená, že např. hmatník má šířku u ořechu (2 x  21,5 ) = 43 mm, na konci (2 x 28,5) = 57 mm a u 12. pražce (2 x 26,2) = 52,4 mm. Vzdálenost od A_B je délka menzury 628,65 mm (základní míra kytary), kterou půlí bod D (nehledě ke kompenzaci). Čelní hrana krku (hmatníku) za 22. pražcem leží 166 mm od linie menzury resp. Nulového bodu souřadnicového systému.

Nejdůležitější mírou je délka menzury, krátce menzura, angl. Scale, scale length. Rozmístění pražců na hmatníku najdeme v tabulkách (Koch, M. "E-Gitarrenbau" S.67) a zde o pár řádků níže, doplněno o polohy pražců, vztažené k nulovému bodu  Navigátoru.

Následují rozteče strun na kobylce, přesněji rozteče mezi středy nejtenčí a nejtlustší struny. Dále potřebujeme délku a šířku hmatníku, délku krku a jeho profil. Hlava s mechanikami nás prozatím nezajímá.

Co se týká korpusu, zakreslíme na START-šablonu pouze polohu NULOVÉHO BODU , snímačů a spojení těla s krkem (lože, kapsa). Podle potřeby lze přikreslit další detaily, ale nesmíme zapomenout, co je vlastně zvukové jádro kytary a co zbývá jako fasáda nebo doplňky. START-šablona má jako odrazový můstek sloužit rychlé orientaci při designu kytary.

Tak, bílá deska 770 x 240 mm leží před námi a jde se na věc: 

Křižovatka pomocných čar

Rovnoběžně s podélnou spodní hranou, s odstupem 90 mm uděláme skalpelem nebo ulamovacím nožem lehce a rovnoměrně rysku (= osa kytary) a rysku obtáhneme modrým S -permanentem.

Rovnoběžně ve vzdálenosti 85 mm od levé hrany uděláme stejným způsobem od hrany ke hraně další rysku - menzurovou linii.

Průsečík těchto čar budeme dále nazývat NULOVÝ BOD a na něj se budou vztahovat všechny další polohy souřadnic.

Daleko vpravo, přesně 628,65 mm od nulového bodu spustímeod horní hrany kolmici k podélné ose a protáhneme ji o 30 mm níže. To je tzv. linie ořechu, nebo nulového pražce, který byl na starych Jolanách.

Pro CAD-konstruktéry (kteří nemají náladu se piplat s ručním kreslením na HDF desku):
Linie -85/150 > 685/150 potom Linie -85/-90> 685/-90 a spojit do obdélníku.
Dále Linie -85/ 0 > 685/ 0 (osa kytary) a   0/150 > 0 /-90 (= menzurová linie) und 628,65/150 > 628,65/-30 (= linie ořechu).

... přidáme krajní struny

Černým permanentem spojíme body se souřadnicemi  0/26 > 628,65/17,8 (= E6-struna).
Dále spojíme body 0/-26 > 628,65/-17,8 (= e1-struna).

... přidáme obrys hmatníku

Spojíme body 166/28,3 > 628,65/ 21,5.
Dále spojíme body  166/-28,3 > 628,65/ -21,5
Dále spojíme body 166/28,3 > 166/-28,3.

Kam se mají vsadit pražce ?

Polohy zářezů pro pražce na START-šabloně slouží jen k hrubé orientaci. Pro přesné provedení zářezů v hmatníku se doporučuje dorazový přípravek s kolmým vedením.

Nakresli 22 čar, kolmých k ose kytary, mezi horní a dolní hranou hmatníku. Jejich příslušné X- souřadnice od NULOVÉHO BODU najdeme v tabulce:

Polohy pražců, měřeno od:

Nulového bodu Pražec ořechu
593,37 1 35,28
560,06 2 68,59
528,63 3 100,02
498,96 4 129,69
470,95 5 157,7
444,52 6 184,13
419,57 7 209,08
396,02 8 232,63
373,8 9 254,85
352,82 10 275,83
333,01 11 295,64
314,32 12 314,33
296,68 13 331,97
280,03 14 348,62
264,31 15 364,34
249,48 16 379,17
235,48 17 393,17
222,26 18 406,39
209,78 29 418,87
198,01 20 430,64
186,9 21 441,75
176,41 22 452,24

… kam umístit snímače ?

Pro přesné určení polohy snímačů stačí jen vědět vzdálenost jejich (svislé) osy souměrnosti od nulového bodu u kobylky (souřadnice X). Je-li snímač šikmo, potřebujeme vědět v jakém úhlu. Jaký obrys mají mít vybrání pro snímače v korpusu, nemusí být zaneseno na START-šabloně, k tomu účelu si později uděláme frézovací šablonu.

Vzdálenost od NULOVÉHO BODU (souřadnice X=):

<>  snímač u krku:  128 mm

<>  snímač u kobylky:  36 mm

... a nad to ještě podélný řez (profil)

Doposud jsme se zabývali kytarou v pohledu zpředu. Nyní ji pootočíme a posvítíme si na ni ze strany lubů. K tomu potřebujeme následující parametry:

<> tlouštku krku na 1. a 12. (nebo 14.) políčku  - zde např. 21,6 mm a 25,2 mm (včetně radiusu hmatníku),

<> šířku tenonu krku - zde např. 35 mm,

<> výšku tenonu - zde např. 26 mm,<> délka tenonu - zde např. 104,3 mm

<> délku tenonu - zde např. 104,3 mm 

Zde jsou pouze souřadnice nejdůležitějších čar, chybějící spojení se ukládá jako trénink.

::  Linie  166/123,7     > 628,7/106,2    ( = povrch hmatníku bez pražců),
::  Linie  281,7/93,5    > 627,2/84,8       (= spodek krku),
::  Linie  149,5/94,3    > 253,7/89,6      (= Tenon dole),
::  Linie  150,5/117     > 149,5/94,3      (= Tenon nahoře),
::  Linie  632,6/100,6  > 677,2/87         (= hlava, horní plocha),
::  Linie  640/81,5        > 677/70,2         (= hlava, dolní plocha),
::  Linie  -54,8/117       > 222/117          (= top těla kytary),
::  Linie  -42,2/81,4       > 253,7/81,3     (= dno těla kytary),
::  Linie  253,7/115,9    > 253,7/81,3     (= průběh struny g3).

... moment, ještě se bude vrtat !

START-šablona s provrtanými kontrolními body ulehčuje kontrolu postupu práce při zhotovování dílčích (frezovacích) šablon

Tyto kontrolní body se provrtají s co největší přesností vrtáčkem 1,5 mm Ř.Kontrolní bod  >A< jako "NULOVÝ BOD",   souřadnice: 0 / 0 Kontrolní bod  >B< označuje polohu ořechu, X - souřadnice: 628,65Kontrolní bod  >C< konec hmatníku,  souřadnice: 166 / 0Kontrolní bod  >D< půl menzury oktávový 12. pražec, souřadnice: 314,3 / 0Také pro další (kontrolní) polohy si můžeme hned nebo později navrtat dírky, ale nepřehánět, prosím !.

 

Příčné profily krku

Tyto profily můžete později přikopírovat na START-šablonu, jako zálohu, backup.